Pannenkoeken in stijl

Oud-wethouder en oud-Assenaar Willem Homan wil weer terug in de lokale politiek.

Hij mengt zich via het Asser Journaal, de lokale internet-krant, in een discussie die al sinds begin dit jaar in Assen wordt gevoerd over een pannenkoekschip dat in de haven van Assen komt te liggen. (heel lang stuk)

Let op het taalgebruik.

Dat roept dan weer een reactie op die je tenen doet krommen.

Beide stukken integraal hieronder:

Reactie van Egbert Hengelmolen op anti–pannenkoekschip relaas van Willem Homan

Schipper Willem Homan probeert in Assen weer aan land  te komen, maar verdrinkt noch eer hij het water heeft gezien…
ASSEN – De maidenspeech van Willem Homan over het Pannenkoekenschip en zijn ongezouten beschuldigingen over de corrupte gemeenteraad, slaat kant noch wal. Hij wekt de indruk op Schiedam te hebben gevaren.
Hoe anders valt te verklaren dat deze notoire dwarsdrijver zo ongefundeerd van wal steekt? Hij komt met de trekschuit, betrekt zijn informatie van de wind en aan zijn beredenering is geen touw aan vast te knopen. Geen wonder dat deze schipper destijds in onttakelde toestand te voet geraakt is…

Egbert Hengelmolen
Assen

 


Een pannenkoekenschip aan de Kop van de Vaart? Nee  toch!?

Oud-raadslid en -wethouder Willem Homan treedt weer eens naar voren en neemt bezit van dit Politiek Podium

Toeval dat vier partijgeno-ten van één van onderne-mers (D66) en bloc hebben voorgestemd?
ASSEN – Een grote klipper van ruim 43 bij 6 meter in de Asser zwaaikom van de Vaart? Dat kan en mag niet bestaan! Niet in een (dure) recreatiehaven die er tenslotte is gekomen om de wat langere schepen in te kunnen laten draaien! Ze zijn toch niet helemaal van de ratten besnuffeld? Nou schijnbaar wel dus!
Ik besef dat ik een geweldige achterstand heb voor wat betreft de diverse politieke beslissingen die er de laatste jaren in Assen hebben plaatsgevonden. De laatste 9 jaar heb ik geen kranten gezien, laat staan lokaal Asser nieuws. Ook besteedde ik weinig aandacht aan tv en radio. Ik ben nota bene sinds kort weer abonnee van de kranten moet ik nog even aan wennen dat die ’s morgens weer op de mat ligt…
Maar de laatste tijd hoor ik links en rechts van mij – en dan bedoel ik niet de diverse stromingen in de politiek – nogal behoorlijke kritiek over de gang van zaken rondom dat pannenkoekenschip dat schijnbaar de hele lengte gaat bestrijken van de kade aan de noordzijde in de zwaaikom. 
Uitlatingen als belangenverstrengeling, vriendjespolitiek en bekonkelde spelletjes heb ik inmiddels heel vaak gehoord en ik heb intussen een beetje rondgespeurd op het grote internet en durf nu eigenlijk hardop te zeggen dat deze hele materie behoorlijk ‘stinkt’!
Het blijkt dus dat 17 van de 32 raadsleden van de gemeente Assen hebben voorgestemd voor de komst van een gigantische pannenkoekenboot, die gelijk ook maar even een huurtermijn van maar liefst 25 jaar krijgt, tegen een ‘huur’ van slechts 250 euro per maand.
Met grote verbazing moet ik wel tot de simpele conclusie komen, dat de wijze waarop dit min of meer tot stand is gekomen, echt niet door de beugel kan. Veel van de raadsleden die hebben voorgestemd, zouden zich werkelijk heel diep moeten schamen!
Geen enkel raadslid van de gemeente Assen had hiermee eigenlijk mogen instemmen. Ik ben tot nu toe eigenlijk nog niemand tegengekomen die positief is over dit absurde plan.
Veel mensen hebben het dan ook over ‘onfrisse’, smerige toestanden en belachelijke praktijken. Men vraagt zich dan ook af hoe dat hier in Assen nog kan gebeuren.
Uiteraard begrijp ik dat er te zijner tijd best veel mensen zouden zijn die (vooral) op zondag even goed willen genieten van een heerlijke pannenkoek die vervolgens ook nog in een geweldige omgeving en ambiance kan worden verorberd, maar dan kom ik gelijk bij de fractie van de ChristenUnie. Voor die veelal starre mensen is de zondagsrust letterlijk en figuurlijk heel heilig. Ik las onlangs dat de lokale fractie van de ChristenUnie ook nog steeds faliekant tegen de openstelling van de winkels op zondag in Assen zou zijn. Dan is het extra vreemd en opvallend te noemen, dat deze fractie de verstoring van die heilige rust op en nabij een dergelijk pannenkoekenschip dan zonder enkele slag of stoot laten vallen. Heeft dat wellicht te maken met de keiharde fractiediscipline binnen de ChristenUnie? De complete fractie stemt zonder verder commentaar voor, in dit geval dus vier onvoorstelbare voorstemmers!? Wat heeft deze fractie dan als compensatie ontvangen, zou je haast denken!?
Dat ze in het College zitten is toch onvoldoende grond om voor dit voorstel te stemmen…
Heeft die onvoorstelbare instemming van veel andere leden in de Asser gemeenteraad wellicht ook te maken met vroegere ‘toezeggingen’ van een paar ‘varende’ inmiddels door andermans en eigen torpedo’s gezonken collegeleden? Hebben Sicko (Heldoorn) en Jaap (Kuin) vooraf reeds de nodige onomkeerbare toezeggingen gedaan? In de wandelgangen heb ik inmiddels meerdere keren vernomen dat beide watersportliefhebbers dit gewoon openlijk lieten blijken.
Ex-wethouder Kuin zou langs De Vaart hebben gefietst en tegen een camerateam van RTV Drenthe hebben geroepen: ‘Die boot komt er toch wel!’ Dat roept best wel vragen op vind ik.
Speelt het nog een rol dat de plaatselijke politiek nogal behoorlijk is verweven in dit geheel? Is er sprake van vriendjespolitiek? Of is het puur toeval dat de vier  partijgenoten van één van beide ondernemers (D66) en bloc hebben voorgestemd? Het is mij geheel onduidelijk, maar ook dit ‘stinkt’ een beetje boel – stinken is wellicht niet het goede woord – onfris. Dat is misschien een betere omschrijving. Dan schijnt een prominent lid van de CDA-fractie (Siemen Vegter) ook nog eens nauw betrokken te zijn als accountant bij dit pannenkoekenschip. Ik heb dan ook begrepen dat de man in kwestie de raadzaal eventjes heeft verlaten en voor diezelfde schijn even niet mee mocht stemmen, doordat hij te veel betrokken was bij dit project…maar ook dit gegeven komt bij mij allemaal wederom een beetje ‘niet fris’  over. Je weet namelijk niet wat Vegter daarvoor in zijn fractie allemaal heeft gedaan.
Onlangs hoorde ik dat een prominent (PvdA-) tegenstander van dit pannenkoekenschip in de zwaaikom – de heer Max Bruins – tijdens de stemming een 360 graden ommezwaai maakte.
In het kader van die zwaaikom is dit een leuke woordspeling te noemen, maar keren/draaien in deze zwaaikom wordt, als dit plan toch wordt doorgezet, een vrij moeilijke zaak. Maar dat even terzijde. Heeft die beslissende stem ‘voor’ van Max nog te maken met z’n oude vriend Jan Kok? Die man was destijds toch heel nauw betrokken bij Stichting de Hofstede; omdat van daaruit mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt zouden kunnen worden gedetacheerd bij die pannenkoekenboot? Je zou het haast gaan denken. En dan komt vervolgens deze aparte en opvallende voorstem bij mij dan ook weer een beetje onfris over. Want laten we eerlijk zijn, die stelling dat er voor 10% gebruik gemaakt gaat worden van werknemers met een achterstand tot de arbeidsmarkt is al helemaal een naïeve afspiegeling van de echte werkelijkheid.
Ik heb de afgelopen week eens even gesproken met een aantal mensen die werkzaam zijn op het pannenkoekenschip te Groningen. Ik heb er tenslotte zo’n beetje vier jaar tegenover gewoond. Maar behalve een paar mensen in vaste dienst, werkt men daar vooral met (snelle) tijdelijke oproepkrachten. In theorie en als lokkertje klinkt zo’n stelling van 10% van die werknemers met een achterstandssituatie dus heel mooi, maar in de praktijk komt daar weinig tot helemaal niks van terecht!
Als het College dit argument dan ook echt serieus had genomen, hadden ze b.v. een liggeld van 100.000 euro op jaarbasis verlangd, met een korting van 10.000 euro bij iedere medewerker in vaste dienst met die voornoemde achterstandssituatie.!
Mijn conclusie is eigenlijk dat er veel mensen van de Asser gemeenteraad aangeklaagd zouden moeten worden voor te opvallende vriendjespolitiek en belangenverstrengeling!
Ikzelf zou dit haast als grote smeerlapperij omschrijven! Om nog maar niet te spreken van de klap die deze Raad in het gezicht van zijn voorganger geeft. Niet voor niets heeft de Asser Raad ooit besloten tot het realiseren van een (heel dure) zwaaikom op de kop van de Vaart!
Een huurcontract voor maar liefst 25 jaar… het kan echt niet bestaan!
En slechts 3000 euro per jaar aan z.g. liggeld/precariorecht? Werkelijk heel onwerkelijk!
Behalve oneerlijke concurrentie is die zwaaikom gewoon niet meer geschikt waarvoor deze  is uitgegraven en aangelegd.
Uiteraard heb ik groot respect voor de beide ondernemers. Die hebben gespeeld! Jan Boer en Bennie van der Mei hebben het geweldig aangepakt,  blijkt nu achteraf.
Ze namen in mijn ogen ook best een gigantisch grote gok door de klipper alvast aan te schaffen voordat er door de gemeenteraad toestemming voor hun plan was gegeven!
Ik denk ook dat je geen kapitalen uitgeeft aan een grote (pannenkoeken)klipper als je niet alvast bepaalde toezeggingen hebt gekregen! Je zou dus haast durven te stellen dat een en ander reeds van te voren ‘bekonkeld’ is!?
De komst van een dergelijk groot schip naar Assen is op zich niet omstreden, maar het was allemaal een stuk logischer en gemakkelijk geweest om die gigantische kolos aan de Havenkade neer te leggen! Daarnaast is er met de belangen van de bewoners aan De Vaart ook weinig tot geen rekening gehouden.
Conclusie: Het is een groot schandaal  en de Raad van State moet dit besluit heel snel vernietigen!
Maar misschien wil de waarnemend burgemeester van Assen dit besluit alvast voor vernietiging voordragen. Dat kan ze volgens de Gemeentewet doen.

Willem Homan,
Assen

Comments are closed.